Wyspa smyków

logo

Warunkiem wszechstronnego kształtowania osobowości Przedszkolaka jest odkrycie jego osobistego potencjału, dlatego opiekunowie w naszym niepublicznym przedszkolu przykładają ogromną wagę do tzw. indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania. Na czym polega indywidualne podejście do DZIECKA w wieku przedszkolnym i dlaczego ma tak wielkie znaczenie dla prawidłowego rozwoju kilkulatka?

Indywidualne podejście, czyli skoncentruj uwagę na dziecku

W praktyce indywidualne podejście oznacza u nas dostrzeganie tego, że każde DZIECKO jest inne i ma różne potrzeby, zainteresowania, pragnienia czy tempo rozwoju. Chodzi tutaj m.in. o występowanie różnych sposobów efektywnego uczenia się, czyli istnienia np.:

  • wzrokowców, którzy uczą się szybciej w oparciu o konkretne przedmioty lub obrazy
  • słuchowców, którzy przyswajają wiedzę szybciej, kiedy ją usłyszą
  • kinestetyków, którzy lepiej zapamiętują informacje poprzez ruch w postaci powtarzania gestów.

O tym, jak wyzwolić potencjał DZIECI i połączyć potrzeby wszystkich osób w grupie tak, by maksymalnie wspomóc rozwój osobisty każdego z osobna, decyduje nauczyciel.

Indywidualizacja – znaczenie dla rozwoju dziecka

W takim razie, co DZIECIOM z naszego przedszkola daje zindywidualizowany sposób traktowania? Odpowiedź jest prosta – indywidualizacja, czyli zwracanie uwagi na potrzeby każdego malucha, przyczynia się do wspierania rozwoju psychicznego i emocjonalnego, w tym m.in. do:

  • zwiększenia motywacji do nauki – dostosowanie oddziaływań edukacyjnych do DZIECI sprawia, że czują się docenione i chętniej biorą udział w zajęciach
  • rozwijania samodzielności – pozwala DZIECIOM na swobodne odkrywanie swoich zdolności, talentów i predyspozycji
  • budowania pewności siebie – zwiększa poczucie własnej wartości u DZIECKA, co wpływa na jego pewność siebie
  • redukowania stresu – pozwala zredukować poziomu frustracji z powodu niewłaściwego tempa nauczania
  • wspomagania wytwarzania pozytywnych relacjilepsze poznawanie dzieci sprawia, że nauczyciel jest w stanie stworzyć bezpieczną atmosferę do uczenia się.

Podsumowując, indywidualne podejście zakłada dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb każdego z osobna, co w konsekwencji prowadzi do osiągania lepszych wyników w nauce. Docenione, zrozumiane, szczęśliwe DZIECKO uczy się chętniej, szybciej i efektywniej, dlatego nauczyciele z „Wyspy Smyków” koncentrują się na udzielaniu wsparcia dla wszelkiej różnorodności, w tym uwzględnianiu talentów, zainteresowań i wymagań wszystkich naszych wychowanków.