Wyspa smyków

logo

Dlaczego my?

OTOCZENIE ZACHĘCAJĄCE DO DZIAŁANIA.

Bardzo ważne jest dla nas żeby dzieci spędzały dużo czasu na świeżym powietrzu. Podążając za naturalną dziecięcą potrzebą ruchu na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą oraz swobodnej zabawy (przedszkola skandynawskie). Stworzyliśmy trzy place zabaw dedykowane dla dzieci na różnym etapie rozwoju, w tym ogromna łąkę do gier zespołowych.

Niepubliczne przedszkole w Chotomowie

będzie wspaniałym, solidnym fundamentem osiągnięć Twojego Dziecka w przyszłości

DOBRZE PRZYGOTUJEMY DZIECKO DO SZKOŁY.

Proces uczenia się w wieku przedszkolnym przebiega niewyobrażalnie szybko. Dla dzieci nauka jest zabawą i ogromnym pragnieniem. Jeżeli w tym czasie zapewnimy dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju to będzie to doskonała baza do dalszego kształcenia. Zrobimy wszystko, aby nasze dzieci miały dobry start rozpoczynając naukę w szkole.

WYZWALAMY I PIELĘGNUJEMY ZAINTERESOWANIA NASZYCH DZIECI.

Dzieci uwielbiają tworzyć. Wkładają w swoje dzieła całą energię i uczucie. Każde dziecko jest inne, ma inne predyspozycje, zdolności i zainteresowania. Naszym zadaniem jest dostrzec je i rozwijać, aby nie zostały pominięte.

ROZWIJAMY I DOSKONALIMY SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNE DZIECI

Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest fundamentem sukcesów szkolnych. Informacje zdobyte w drodze osobistego doświadczenia, któremu towarzyszą emocje, są niezapomniane. Tworzą bazę do rozwijania ich oraz samodzielnej pracy w zakresie matematyki, geografii, przyrody, fizyki i chemii. Kolejny raz potwierdza się przysłowie: „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”

CZYM NASZE PRZEDSZKOLE RÓŻNI SIĘ OD INNYCH?

Klimat naszego przedszkola tworzą nauczyciele, dyrekcja, realizowanie programu dydaktycznego według pedagogiki zabawy oraz wiele zajęć rozwijających intelektualnie maluchy i dodatkowe elementy programu – wychowanie poprzez sztukę. Wszystko w formie zabawy, a także konkursy muzyczne i plastyczne. Przedszkolaki zdobędą wiedzę o tradycjach, poznają kulturę regionu (tańce, piosenki, gwarę). W programie zajęć są liczne spotkania z różnymi ludźmi np. policjantem, leśnikiem, poetką i wycieczki.

Celem umuzykalniania w naszym przedszkolu jest uwrażliwienie Dzieci na piękno i różnorodność muzyki. Realizujemy to, oprócz tradycyjnych audycji muzycznych i szeregu zajęć umuzykalniających, przez spotkania z muzykami różnych nurtów, podczas których Dzieci nauczą się czegoś od gości, spróbują dotknąć, zobaczyć, posłuchać gry na różnych instrumentach. Nasz Przedszkolak to także członek zespołu wokalno-instrumentalnego! Działania zespołu dzieci prezentują podczas spotkań z rodzicami.

RODZINNA ATMOSFERA, MAŁE, KAMERALNE GRUPY.

Dokładamy starań, aby nasze dzieci czuły się członkami małej społeczności. Są bezpieczne, dowartościowane, szczęśliwe, zadowolone z własnych odkryć i dokonań.

POSIŁKI

Preferujemy kuchnię zdrową, dostosowaną do potrzeb Dzieci. Różnorodne diety nie są dla nas problemem. Nacisk kładziemy na codzienną porcję świeżych warzyw i owoców oraz staramy się tak prowadzić jadłospis, aby wystrzegać się słodyczy w każdej formie, nie ma u nas w użyciu białego cukru, jeśli już to używamy cukru trzcinowego nierafinowanego. Dobieramy jak najmniej przetworzone, również ekologiczne produkty spożywcze. Ważna jest również jak najprostsza, zachowująca jak najbardziej naturalny smak i składniki odżywcze, obróbka artykułów spożywczych. Jesteśmy w programie VITAMENU.

PROGRAMY NAUCZANIA

Nowoczesne, nagrodzone w Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Programy są wzbogacone dodatkowymi zajęciami umuzykalniającymi i o tematyce regionalnej.

Formy pracy z dzieci:

– Obserwacja i dokumentowanie rozwoju dzieci
– Bieżąca diagnoza potrzeb i potencjału dzieci
– Integracja edukacji
– Praca metodą projektów
– Indywidualizacja działań

Oprócz zajęć grupowych prowadzimy zajęcia indywidualne, zwłaszcza w przypadku wykrycia deficytów rozwojowych. Prowadzimy zajęcia z dziećmi mającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

METODY PRACY Z DZIEĆMI:

RODZICE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Zapraszamy Rodziców naszych Przedszkolaków do czynnego udział w życiu przedszkolnym ich Dzieci. Dlatego proponujemy Państwu np. spotkania w naszym przedszkolu, pikniki, udział w akcjach np. Cała Polska Czyta Dzieciom.