Wyspa smyków

logo

Nasza misja

zajęcia nauki pisania w przedszkolu

Zaopiekujemy się Twoim Skarbem

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
Robert Fulghum
„W teorii wychowania zapominamy, że winniśmy uczyć dziecko nie tylko cenić prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo, nie tylko kochać, ale i nienawidzić, nie tylko szanować , ale i pogardzać, nie tylko godzić się, ale i oburzać, nie tylko ulegać, ale i buntować się.”
„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.”
Janusz Korczak
„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.”
Maria Montessori
niepubliczne przedszkole
Chcielibyśmy by Rodzice wiedzieli jaki kierunek obrała sobie nasza placówka, a mianowicie przede wszystkim WSpółpraca z Rodzicami w trudnym procesie wychowania dziecka. Poza tym WSkazywanie nowych możliwości kształcenia, wychowania dzięki nowoczesnym technikom i metodom wychowawczym. ZADANIEM i CELEM naszej placówki jest zatem W Stu procentach zadowolone dziecko, w czasie pobytu i po ukończeniu przedszkola. Ponieważ zadowolenie i uśmiech dziecka przekłada się na satysfakcję Rodzica.
Drogi Rodzicu
w naszym przedszkolu dziecko jest osobą najważniejszą, jednak dla dziecka najważniejsza jest mama, tata, babcia, dziadek…. Dlatego też Wyspa Smyków otwiera drzwi dla wszystkich ważnych osób w życiu naszych przedszkolaków. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów do odwiedzania nas i spędzania wspólnych chwil w czasie posiłków, spacerów, wycieczek, zabaw. Rodzinny model wychowania cenimy najbardziej, a dziecko kochamy, darzymy troską i co najważniejsze akceptujemy, a wręcz doceniamy indywidualności.
Opieka nad dziećmi, ich wielokierunkowy rozwój, to wspólny wysiłek rodziców i wychowawców. Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania. Dlatego Przedszkole Wyspa Smyków jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie wysoko cenione. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców czynimy starania by również oni brali czynny udział w przedszkolnym życiu. Przedszkole jest otwarte dla rodziców, którzy w każdej chwili mogą wejść na jego teren i pozostać ze swoim dzieckiem tak długo, jak uznają to za stosowne. Ścisła współpraca z najbliższymi naszych wychowanków jest dla nas bardzo ważna – celem jej jest dążenie do stworzenia przyjaznego środowiska wychowawczego. Zachęcamy rodziców do czynnego współuczestniczenia w edukacji przedszkolnej, rozszerzamy i pogłębiamy wiedzę rodziców o dziecku, ustalamy z nimi jednolite formy oddziaływania wychowawczego poprzez częste kontakty indywidualne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte.
Wzbogacamy wiedzę pedagogiczną rodziców poprzez spotkana ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedagogiem. Umacniamy więź rodzinną poprzez organizowanie spotkań i uroczystości przedszkolnych.