Wyspa smyków

logo

W stu procentach zadowolone dziecko (wyniki ankiety)

niepubliczne przedszkole
Dzieci w wieku między 2-3 a 6-7 rokiem życia rozwijają się niezwykle intensywnie. Rozwijają się motorycznie, poznawczo, kształtuje się ich kontrola nad emocjami, rozbudowują się różnorodne kompetencje społeczne.
Rodzina przestaje być jedynym środowiskiem rozwoju, zwiększa się rola rówieśników i innych dorosłych, w tym nauczycieli i różnych specjalistów. Część dzieci ma już za sobą pobyt w żłobku, część dopiero w przedszkolu styka się z wychowaniem instytucjonalnym, grupą rówieśników oraz nauczycielem, a nie tylko opiekunem nastawionym na szybkie zaspokajanie podstawowych potrzeb.
Nie ulega wątpliwości, jak ważne są lata przedszkolne – i nabywane wtedy kompetencje – w całym dalszym życiu dziecka, w jego postępach w nauce szkolnej, w budowaniu kariery zawodowej, w budowaniu sieci relacji społecznych, zarówno tych rodzinnych, jak i rówieśniczych.
Coraz więcej rodziców jest żywo zainteresowanych tym, by swojemu dziecku tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju. Z tego też powodu interesują się tym, co dzieje się w przedszkolu. Oczekują nie tylko tego, że dziecko będzie tam miało dobrą opiekę i będzie bezpieczne, ale także, że pozna nowych kolegów, nauczy się wielu rzeczy, usamodzielni się, ,,dorośnie” i dobrze przygotuje się do obowiązków szkolnych.
Z punktu widzenia przebiegu rozwoju dziecka i jego samopoczucia bardzo ważne jest to, jak postrzegają przedszkole jego rodzice, czy mają zaufanie do dyrektora i personelu, czy chętnie włączają się w różne prace na rzecz przedszkola i jego otoczenia. Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa tak u dziecka, jak i u jego rodziców to podstawowy warunek oceny tego, czy przedszkole właściwie pełni swoją rolę. Ale to jednocześnie istotny czynnik ułatwiający nauczycielom realizację zadań.
W naszym przedszkolu rodzice proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety, która bada opinie rodziców, a więc pośrednio także ich ukryte przekonania jakie mają na temat rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Opinie te nie zawsze pokrywają się z obiektywnym stanem rzeczy czy ze zdaniem dyrektora i pracowników przedszkola. Warto je jednak poznać, gdyż w znacznej mierze wpływają one na stosunek rodziców do dziecka, do przedszkola jako całości i do pracujących w nim osób. Poznanie opinii rodziców w różnych kwestiach jest podstawą tego, by przedszkole mogło dostosować do ich potrzeb swą ofertę i właściwie wypełniać przypisane mu funkcje…

CO W NASZYM PRZEDSZKOLU LUBIĄ PAŃSTWO NAJBARDZIEJ?

OTO ODPOWIEDZI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA:

„Wszystko, ciepło, opiekuńczość pań nauczycielek, elastyczność, panią Olę, dzieci, panie opiekunki, panią Olę – bardzo, kameralność, wychowawczynie, rytmikę, wiele się dzieje na zajęciach, otwartość, dostępność, atmosfera, to, że dziecko chętnie tu przebywa, wycieczki, dobrą organizację czasu, zróżnicowany program, Komunikacja, kameralność, personel, miłą kadrę, organizację zajęć, dobry kontakt z wychowawcą, dobry kontakt z wychowawcą grupy, otwartość na kontakt, fajne zajęcia, z których dzieci dużo wynoszą, Rodzinną, miłą atmosferę, małe grupy, ciepłą atmosferę, atmosferę, indywidualne podejście do dziecka.”
Ostatnią ankietę wykonano na próbie liczącej 43 osoby. Rodzice uważają, że powinni uczestniczyć w życiu przedszkola. Chętnie korzystają z różnorodnych form współpracy z przedszkolem. Najbardziej preferowaną formą współpracy rodziców z przedszkolem są uroczystości grupowe oraz przedszkolne, a także zebrania grupowe i rozmowy indywidualne. Większość rodziców kontaktuje się z nauczycielkami i specjalistami zawsze, gdy jest taka możliwość. Współpraca z przedszkolem przez 90% wszystkich badanych oceniana jest wysoko. Przedszkole będzie pracować nad zaspokojeniem potrzeb 10% mniej zadowolonych rodziców w obszarach które nie wypadły tak pomyśle.

Wykres 1. Budynek przedszkolny jest:

1 – czysty i zawsze posprzątany
2 – bezpieczny
3 – w dobrym stanie
4 – dobrze oznakowany
5 – mógłby być bardziej atrakcyjny

wykres zadowolenia dziecka

Wykres 2. Jak Państwa zdaniem Wasze dziecko czuje się w przedszkolu:

1 – szczęśliwe
2 – bezpieczne
3 – spokojne
4 – doceniane przez innych
5 – akceptowane przez dzieci
6 – samotne (0%)
7 – opuszczone (0%)
8 – odrzucane przez dzieci (0%)
9 – źle (0%)

wykres zadowolenia dziecka

Wykres 3. Czy przedszkole spełnia Państwa oczekiwania w udzielaniu pomocy w trudnej roli bycia rodzicem:

1 – zdecydowanie tak (14%)
2 – raczej tak (67%)
3 – raczej nie (2%)
4 – to nie jest trudne zadanie (2%)
5 – zdecydowanie nie (0%)
6 – nie mam zdania (14%)

wykres zadowolenia dziecka

Wykres 4. Przedszkole zapewnia regularną i pełną informację o:

1 – pracy opiekuńczej
2 – pracy wychowawczej
3 – pracy dydaktycznej
4 – żywieniu dzieci

wykres zadowolenia dziecka

Wykres 5. Czy jesteście Państwo zadowolenie z posiłków w przedszkolu:

wykres zadowolenia dziecka

Wykres 6. Czy są Państwo zadowoleni z pracy:

1 – psychologa
2 – pani od gimnastyki
3 – wychowawczyni grupy Państwa dziecka
4 – nauczyciela rytmiki
5 – logopedy
6 – pani od plastyki artystycznej
7 – pani od angielskiego
8 – pani od baletu
9 – pani od judo

wykres zadowolenia dziecka

Wykres 7. Czy uważają Państwo, że nasze przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej:

1 – Tak (88%)
2 – Nie mam zdania (8%)
3 – Nie wiem, jeszcze za wcześnie na opinię (4%)
4 – Nie (0%)

wykres zadowolenia dziecka