Wyspa smyków

logo

Nasz zespół

KATARZYNA PIETRZYKOWSKA

właścicielka i dyrektor przedszkola
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy, doświadczenie zawodowe: 13 lat
„Otworzyłam przedszkole z myślą o dzieciach ze szczególnymi potrzebami. Chciałam stworzyć placówkę, w której dzięki małym grupom będzie zapewniony harmonijny rozwój intelektualno-emocjonalny dziecka. Wydaje mi się, że to się udało. Bardzo cenię sobie pracę z dziećmi, gdyż daje mi ona wiele satysfakcji i radości, a każdy uśmiech dziecka jest dla mnie osobistą nagrodą. Jako nauczyciel szczególną uwagę przywiązuję do wychowania i rozwoju najmłodszych, ponieważ uważam, że dzieci to nasza przyszłość, a każde dziecko „(…) jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”. W pełni podzielam myśl Janusza Korczaka „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.”
Wykształcenie:
 • Warsaw Uniwersity of Life Sciences, (tytuł magistra)
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kurs kwalifikacyjny, uzyskanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska dyrektora w placówkach oświatowych: szkołach, przedszkolach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek pedagogika ogólna, specjalizacja wychowanie przedszkolne i pedagogika wczesnoszkolna
 • Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Wydział Pedagogiczny, Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną (tytuł licencjata)
Kursy i szkolenia:
 • Kurs – Organizacja, formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Seminarium – Organizacja pracy przedszkola zgodnie z nową podstawą programową
 • Kongres Dyrektorów – Przygotowanie projektów ewaluacyjnych w ramach wymagań MEN. Kontrole w placówce w oparciu o arkusze kontroli.
 • Kongres Dyrektorów – Wymagania w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru oraz kontrole KO w roku 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
 • KLANZA – Letnia Szkoła Animatorów „Uczymy się bawiąc”
 • Warsztaty muzyczne – „Mamma i Papa Mia – Musicalowy Dzień Mamy i Taty”
 • Kurs z zakresu „Metoda symultaniczno-sekwencyjna – wczesna nauka czytania”
 • Szkolenie pt.: „Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz”
 • Kurs z zakresu edukacji matematycznej wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • Szkolenie pt.: „Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • Warsztaty pt. „Znaczenie emisji głosu w pracy nauczyciela przedszkola”
 • Warsztaty metodyczne pt.: „Wykorzystanie tańców w kręgu w edukacji wczesnoszkolnej”
 • Warsztaty metodyczne pt. „Zabawy plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż
 • Sympozjum oświatowe na temat „Rola wartości w wychowaniu dziecka”
 • Seminarium na temat „Zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej w placówkach oświatowych”
 • Szkolenie z zakresu „Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – potrzeby i wymagania w ramach pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • Szkolenie z zakresu „Diagnoza i rozpoznawanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Szkolenie z zakresu „Metoda Projektów Badawczych”
 • Szkolenie z zakresu „Komunikacja z Klientem”
 • Seminarium na temat „Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Choreoterapia, szkolenie według programu autorskiego dr Zofii Aleszko
 • Szkolenia KLANZY np.: Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania”

MAŁGORZATA KOSIENIAK

nauczyciel, dyrektor do spraw pedagogicznych
stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany, doświadczenie zawodowe: 19 lat.
„Możliwość przekazywania dzieciom swojej wiedzy jest czymś niezwykłym. Mając wpływ na kształtowanie ich osobowości wiem jaki to wspaniały, ale również odpowiedzialny proces. Uwielbiam pracować i przebywać z dziećmi. Są one szczere, ufne i prawdziwe. My, dorośli, również możemy się od nich wiele nauczyć, bo jak mawiał Paulo Coelho „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie” Chcę zapewnić przedszkolakom chwile pełne szczęścia, a zarazem zadbać o ich odpowiednie przygotowanie do nauki w szkole.”
Wykształcenie:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – studia podyplomowe – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
 • Akademia Humanistyczna w Pułtusku – studia podyplomowe – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z reedukacją
 • Uniwersytet Warszawski – Studia podyplomowe – Wiedza o kulturze, animacja
 • Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk – Studia podyplomowe – Historia sztuki,
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, tytuł: Magister filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Kierunek: filologia polska, tytuł: Licencjat filologii polskiej
Kursy i szkolenia:
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: egzamin po sześcioletniej szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny w części humanistycznej, egzamin maturalny z przedmiotu język polski oraz historia sztuki.
 • Szkolenie z zakresu „Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz” część praktyczna
 • Kurs dramy,
 • KLANZA – Letnia Szkoła Animatorów „Uczymy się bawiąc”
 • Kurs – Spójrz inaczej,
 • Warsztaty Aktywności Twórczej przy Teatrze Rampa
 • Kurs z zakresu „Metoda symultaniczno-sekwencyjna – wczesna nauka czytania”
 • Szkolenie z zakresu „Pedagogika Zabawy”
 • Kurs i warsztaty z zakresu „Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka”
 • Szkolenie na temat „Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym”
 • Szkolenie z zakresu „Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych”
 • Kurs i warsztaty z zakresu „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” oparte na koncepcji „Wychowania bez porażek” T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlish „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej i przedmedycznej
 • Kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (pomoc przedmedyczna)
 • Szkolenie z zakresu „Rola baśni w życiu małego człowieka”
 • Szkolenie z zakresu „ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci”
 • Kurs w zakresie kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” st I i II metodą Denisona – uprawnienia trenera
 • Szkolenie trenera w zakresie programu edukacyjnego Odysei Umysłu

KATARZYNA ZAKRZEWSKA

opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
doświadczenie zawodowe: 6 lata
„Moje życiowe motto to: „Spróbuj w życiu wszystkiego na tyle, na ile pozwalają ci twoje możliwości.” Uważam, że warto patrzeć na świat oczami dzieci, ich zachowanie stanowi jedyny w swoim rodzaju klucz do zrozumienia rzeczywistości. Moim hobby jest jazda na rowerze. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w opiece i pracy z dziećmi. Jestem twórczą, pełną pomysłów osobą, której praca z dziećmi daje wiele satysfakcji oraz radości. Dzięki otwartości świetnie nawiązuję kontakt nie tylko z dziećmi, ale również z rodzicami.” Pani Kasia jest w naszym przedszkolu bardzo ceniona przez rodziców i lubiana przez dzieci.”

MARIA KOŁAKOWSKA

nauczyciel
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany doświadczenie zawodowe: 15 lat
Wykształcenie:
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie – Wydział Humanistyczny – Studia podyplomowe – Surdologopedia
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki – Studia podyplomowe – Logopedia, tytuł logopedy dyplomowanego
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny – Studia podyplomowe – Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki, tytuł: Magister filologii polskiej
Kursy i szkolenia:
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie – Bezpieczeństwo i higiena pracy.

KATARZYNA WTORKOWSKA-ŁUBA

instruktor
doświadczenie zawodowe: 8 lat
Prowadzi zajęcia Judo ze specjalizacją dla dzieci przedszkolnych (Przedszkola Happy time, Funny Kids, Zaczarowany dom, Przedszkole Francuskie „Ecole Antoine de Saint-Exup”
Wykształcenie:
 • Uniwersytet Warszawski, kierunek resocjalizacja
 • Uniwersytet Warszawski, Kierunek Pedagogika (praca socjalna z dzieckiem i rodziną)
Kursy i szkolenia:
 • 3 Dan w judo (2013.04.29)
 • Kurs kierownika obozu (2007r.)
 • Kurs Instruktora Judo (2006r.)
 • Kurs Instruktora rekreacji ze specjalizacją samoobrony (2005r.)
 • Instruktor judo – Klub BKS Yawara
 • Instruktor samoobrony – Studium Ratownictwa Medycznego
 • Instruktor judo – Klub AZS Uniwersytet Warszawski
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie – Bezpieczeństwo i higiena pracy.