Wyspa smyków

logo

Judo

PROGRAM ZAJĘĆ „FUNNY JUDO” PRZEWIDZIANY DO PRZEPROWADZENIA W PRZEDSZKOLACH.

Zajęcia judo prowadzone w przedszkolach maja bardzo pozytywne oddziaływanie na młodego człowieka, zarówno biorąc pod uwagę rozwój fizyczny jak i jego rozwój psychiczny. W dzisiejszych czasach rodzice nie mają wystarczająco dużo czasu, by zaspokoić ogromną potrzebę ruchu ich dzieci, szczególnie w okresie jesienno zimowym. Potrzeba ruchu wpisana jest w rozwój każdego człowieka, a wynika ona z etapów rozwoju motorycznego. W okresie przedszkolnym dzieci poznają własne ciało, jego możliwości oraz uczą się jak wpływać nim na otaczający ich świat. Brak odpowiedniej ilości ruchu w wieku przedszkolnym jest poważną przyczyną powstawania późniejszych wad postawy, która jest plagą w dzisiejszym cywilizowanym społeczeństwie. Na okres przedszkolny przypada tzw. „złoty okres motoryczności”, w którym dzięki ruchowi dzieci najszybciej kształtują się takie cechy, jak zwinność, gibkość i koordynacja. Judo poprzez zabawowe formy nauczania, które są bardzo atrakcyjne dla dzieci, naucza panowania nad własnym ciałem i dostarcza potrzebne w ich wieku ćwiczenia ogólno rozwojowe całego organizmu, nie zapominając o kształtowaniu pozytywnych postaw wobec idei rekreacyjnego sportu przez całe życie.

POPRZEZ ZABAWĘ DO ZDROWEGO CIAŁA

Dzieci w wieku przedszkolnym ciężko przekonać do żmudnych i monotonnych ćwiczeń w formie ścisłej, dlatego dominującą formą w prowadzeniu zająć z maluchami jest forma zabawowa. Jest to bardzo atrakcyjna i naturalna forma prowadzenia zajęć z dziećmi. Pozwala ona zaspokoić potrzebę samorealizacji i akceptacji w grupie. Podczas zajęć stosowane są różnego rodzaju gry i zabawy:
Judo w przeciwieństwie do innych dziedzin sportu jest znane ze swojego ogólno rozwojowego wpływu na całe ciało. Doceniono je we Francji gdzie judo zostało wprowadzone do dyscyplin sportowych nauczanych podczas lekcji wychowania fizycznego. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomagają w profilaktyce wad postawy, poprzez wzmocnienie mięśni posturalnych kręgosłupa, oraz mięśni odpowiadających za odpowiednie wysklepienie stopy.
Nieocenioną wartość ma nauka bezpiecznego padania, podczas którego dziecko uczy się jak bezpiecznie zamortyzować upadek tak, aby ochronić głowę i uniknąć wszelkiego rodzaju stłuczeń i złamań. Nauka tego elementu u małych dzieci, pozwala na wyćwiczenie go na bazie odruchu, co pomaga zwiększyć jego bezpieczeństwo.
W planie zajęć przewidziane jest:

POPRZEZ AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ DO KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWYCH POSTAW

Kierując się zasadą „poprzez sport do wychowania” zajęcia kształtują u dzieci pozytywne zachowania prospołeczne. Dzięki wykorzystaniu filozofii sportów walki uczy się dzieci zasady fair-play, poszanowania partnera i sprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. U maluchów kształtuje się pozytywne nastawienia do rekreacyjnego wysiłku fizycznego. Promowane jest aktywne spędzanie wolnego czasu, które w dzisiejszej rzeczywistości niestety ogranicza się do, siedzenia przed telewizorem i grania na komputerze.
Dzieci sprawne ruchowo są lepiej postrzegane w swojej grupie rówieśniczej. Daje im to poczucie większej pewności siebie, które jest bardzo ważne w życiu i zapewnia im lepszy start w drugim etapie edukacji, jakim jest szkoła podstawowa.
Sport pomaga w pracy nad dziećmi nadpobudliwymi, ukierunkowując ich wzmożoną aktywność, wprowadzając dyscyplinę i większe panowanie nad własnym ciałem. Dzieciom zamkniętym w sobie pomaga nabrać odwagi, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.