CZYM NASZE PRZEDSZKOLE RÓŻNI SIĘ OD INNYCH?

Klimat naszego przedszkola tworzą nauczyciele, dyrekcja, realizowanie programu dydaktycznego według pedagogiki zabawy oraz wiele zajęć rozwijających intelektualnie maluchy i dodatkowe elementy programu - wychowanie poprzez sztukę i regionalne, wszystko w formie zabawy. Przedszkolaki zdobędą wiedzę o tradycjach, poznają kulturę regionu (tańce, piosenki, gwarę). W programie zajęć są liczne spotkania z różnymi ludźmi np. policjantem, leśnikiem, poetką i wycieczki.

Celem umuzykalniania w naszym przedszkolu jest uwrażliwienie Dzieci na piękno i różnorodność muzyki. Realizujemy to, oprócz tradycyjnych audycji muzycznych i szeregu zajęć umuzykalniających, przez spotkania z muzykami różnych nurtów, podczas których Dzieci nauczą się czegoś od gości, spróbują dotknąć, zobaczyć, posłuchać gry na różnych instrumentach. Nasz Przedszkolak to także członek zespołu wokalno-instrumentalnego! Działania zespołu dzieci prezentują podczas spotkań z rodzicami.

Dlaczego My?

Niepubliczne przedszkole

będzie wspaniałym, solidnym fundamentem osiągnięć Twojego Dziecka w przyszłości

Otoczenie zachęcające do działania.

Podstawową formą uczenia się dzieci przedszkolnych jest zabawa i doświadczanie. Organizujemy przestrzeń w taki sposób, aby wzbudzać ciekawość dziecka i pozytywne emocje, co prowadzi do sukcesu. Posiadamy dwa place zabaw i ogromną łąkę do gier zespołowych. W budynku sale są przestronne, kolorowe, odpowiednio doświetlone.

Dobrze przygotujemy dziecko do szkoły.

Proces uczenia się w wieku przedszkolnym przebiega niewyobrażalnie szybko. Dla dzieci nauka jest zabawą i ogromnym pragnieniem. Jeżeli w tym czasie zapewnimy dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju to będzie to doskonała baza do dalszego kształcenia. Zrobimy wszystko, aby nasze dzieci miały dobry start rozpoczynając naukę w szkole.

Wyzwalamy i pielęgnujemy zainteresowania naszych dzieci.

Dzieci uwielbiają tworzyć. Wkładają w swoje dzieła całą energię i uczucie. Każde dziecko jest inne, ma inne predyspozycje, zdolności i zainteresowania. Naszym zadaniem jest dostrzec je i rozwijać, aby nie zostały pominięte.

Rozwijamy i doskonalimy sprawności komunikacyjne dzieci

Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest fundamentem sukcesów szkolnych. Informacje zdobyte w drodze osobistego doświadczenia, któremu towarzyszą emocje, są niezapomniane. Tworzą bazę do rozwijania ich oraz samodzielnej pracy w zakresie matematyki, geografii, przyrody, fizyki i chemii. Kolejny raz potwierdza się przysłowie: „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”

Rodzinna atmosfera, małe, kameralne grupy.

Dokładamy starań, aby nasze dzieci czuły się członkami małej społeczności. Są bezpieczne, dowartościowane, szczęśliwe, zadowolone z własnych odkryć i dokonań.

CZYM NASZE PRZEDSZKOLE RÓŻNI SIĘ OD INNYCH?

Klimat naszego przedszkola tworzą nauczyciele, dyrekcja, realizowanie programu dydaktycznego według pedagogiki zabawy oraz wiele zajęć rozwijających intelektualnie maluchy i dodatkowe elementy programu - wychowanie poprzez sztukę i regionalne, wszystko w formie zabawy. Przedszkolaki zdobędą wiedzę o tradycjach, poznają kulturę regionu (tańce, piosenki, gwarę). W programie zajęć są liczne spotkania z różnymi ludźmi np. policjantem, leśnikiem, poetką i wycieczki.

Celem umuzykalniania w naszym przedszkolu jest uwrażliwienie Dzieci na piękno i różnorodność muzyki. Realizujemy to, oprócz tradycyjnych audycji muzycznych i szeregu zajęć umuzykalniających, przez spotkania z muzykami różnych nurtów, podczas których Dzieci nauczą się czegoś od gości, spróbują dotknąć, zobaczyć, posłuchać gry na różnych instrumentach. Nasz Przedszkolak to także członek zespołu wokalno-instrumentalnego! Działania zespołu dzieci prezentują podczas spotkań z rodzicami.

POSIŁKI

Preferujemy kuchnię zdrową, dostosowaną do potrzeb Dzieci. Różnorodne diety nie są dla nas problemem. Nacisk kładziemy na codzienną porcję świeżych warzyw i owoców oraz staramy się tak prowadzić jadłospis, aby wystrzegać się słodyczy w każdej formie, nie ma u nas w użyciu białego cukru, jeśli już to używamy cukru trzcinowego nierafinowanego. Dobieramy jak najmniej przetworzone, również ekologiczne produkty spożywcze. Ważna jest również jak najprostsza, zachowująca jak najbardziej naturalny smak i składniki odżywcze, obróbka artykułów spożywczych. Jesteśmy w programie VITAMENU.

PROGRAMY NAUCZANIA

Nowoczesne, nagrodzone w Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Programy są wzbogacone dodatkowymi zajęciami umuzykalniającymi i o tematyce regionalnej.

Formy pracy z dzieci - Obserwacja i dokumentowanie rozwoju dzieci
- Bieżąca diagnoza potrzeb i potencjału dzieci
- Integracja edukacji
- Praca metodą projektów
- Indywidualizacja działań

Oprócz zajęć grupowych prowadzimy zajęcia indywidualne, zwłaszcza w przypadku wykrycia deficytów rozwojowych. Prowadzimy zajęcia z dziećmi mającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

Metody pracy z dziećmi:

Elementy metod G. Domana, M. Montessorii, H. Doron
Metoda Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne
Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz
Metoda Pedagogiki Zabawy - I. Flemming
Dziecięca Matematyka - E. Gruszczyk - Kolczyńska
Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki - B. Strauss
Kinezjologia Edukacyjna - P. Dennison
Program Aktywności - M. i Ch. Knill
Twórcza wizualizacja - J. Day
Program stymulacji wzrokowej
Metoda Integracji Sensorycznej

RODZICE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Zapraszamy Rodziców naszych Przedszkolaków do czynnego udział w życiu przedszkolnym ich Dzieci. Dlatego proponujemy Państwu np. spotkania w naszym przedszkolu, pikniki, udział w akcjach np. Cała Polska Czyta Dzieciom.